Eetproblematiek

De impact van eetproblemen op ouders wordt vaak onderschat. Het maakt je als ouder onmachtig. In onze begeleiding streven wij ernaar dat ouders weer de regie krijgen over de eetsituatie. De problemen kunnen divers zijn:

  • weinig gevarieerd eten;
  • moeilijke overgang van vloeibaar naar vast voedsel;
  • bijzondere eetgewoonten;
  • niet willen eten, teveel eten;
  • angst voor eten.

Praktijk Forza werkt nauw samen met het ZGT te Hengelo en Almelo met kinderarts E.J. van der Gaag en de eetpolikliniek.

PRT

Interactie is de basis van ons leren. Baby’s richten zich van nature op hun omgeving. Door deze natuurlijke leermomenten leren zij communicatieve vaardigheden.

De begeleiding is gebaseerd op de Pivotal Response Treatment (PRT). De PRT gaat er vanuit dat interactie de basis is voor het leren van contact maken. PRT is bedoeld voor kinderen met autisme, die weinig initiatieven tot contact tonen naar anderen. Ouders leren technieken hoe zij de interactie met hun kind kunnen stimuleren. Wij betrekken ook de omgeving (school/familie) bij de begeleiding.

Door aan te sluiten bij de interesses en motivatie van jullie kind worden de vaardigheden getraind die leiden tot verbetering van contact en communicatie.

Wat leert jullie kind?

  • vragen stellen;
  • protesteren;
  • doorvragen;
  • opmerkingen maken;
  • gesprekje beginnen.