Aanmeldformulier

Voor diagnostiek/behandeling/begeleiding

Via onderstaande link kunt u uw kind aanmelden bij Praktijk Forza.
U geeft als ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers akkoord op de diagnostiek/behandeling/begeleiding van het aangemelde kind.

In het kader van de WGB – Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst – is het noodzakelijk deze overeenkomst voor aanvang van de behandeling ondertekend te overhandigen. 

Het formulier kunt u digitaal invullen en ondertekenen. U kunt deze vervolgens mailen naar info@praktijkforza.info.