Individuele – en gezinsbegeleiding

De begeleiding start bij ons met een kennismakingsgesprek bij jullie thuis. In dit gesprek kijken we samen naar welke vragen jullie hebben en hoe de begeleiding eruit gaat zien.

Individuele begeleiding

De individuele begeleider is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een vraag voor de begeleiding kan bijvoorbeeld zijn “hoe ga ik met mijn boosheid om?”, “hoe word ik zelfstandiger?” en “wat betekent autisme voor mij?”. De begeleider stelt samen met het kind en ouders de doelen op. De doelen zijn op het kind gericht.

De individueel begeleider werkt vaak samen met de betrokken gezinsbegeleider, maar kan ook alleen werkzaam zijn in een gezin. De begeleiding is doelgericht en kan thuis of op school plaatsvinden.

Gezinsbegeleiding

In de eerste bezoeken praten we over de dingen waar jullie tegenaan lopen. Na een aantal weken stellen we gezamenlijk een plan op met haalbare doelen. Er zal in de loop van de begeleiding aan deze doelen worden gewerkt. De begeleiding kan op verschillende manieren vorm gegeven worden.

Aan de hand van de praktische situaties, bijvoorbeeld samen een spel doen, samen boodschappen halen en mee eten. Door deze situaties te bespreken krijgen jullie meer inzicht in het gedrag van je kind of kinderen. Praktijk Forza vindt het belangrijk om de sterke kanten van het gezin te benadrukken.