De behandeling start bij ons met een kennismakingsgesprek bij jullie thuis of bij ons op kantoor. In dit gesprek kijken we samen naar welke vragen jullie hebben en hoe de behandeling eruit gaat zien.

Diagnose

In het onderzoek praten wij met jullie en jullie kind over wat er aan de hand is. Wij proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat wij goed in kaart kunnen brengen welke problemen jullie kind in zijn omgeving tegenkomt; wat kan jullie kind goed en wat vindt hij/zij lastig. Wanneer wij een volledig beeld hebben gekregen en een antwoord hebben op jullie hulpvraag, nodigen wij jullie uit voor een adviesgesprek waarbij we de resultaten van het onderzoek bespreken. We geven hierbij adviezen die passen bij jullie kind.

Behandeling

Als jullie kind psychologische behandeling krijgt proberen we daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van jullie kind of jullie als ouders. De behandeling is ‘op maat’. Daarmee bedoelen we dat er goed geluisterd wordt naar jullie kind. We gebruiken methoden bij de behandeling. Samen met jullie stellen we vooraf behandeldoelen op en spreken af hoe we daar aan gaan werken. Behandeling is gericht op verandering, in gedrag en in gevoel. Tussentijds spreken we elkaar daarom regelmatig over hoe de behandeling verloopt.

Individuele begeleiding

De individuele begeleider is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een vraag voor de begeleiding kan bijvoorbeeld zijn “hoe ga ik met mijn boosheid om?”, “hoe word ik zelfstandiger?” en “wat betekent autisme voor mij?”. De begeleider stelt samen met het kind en ouders de doelen op. De doelen zijn op het kind gericht.

De individueel begeleider werkt vaak samen met de betrokken gezinsbegeleider, maar kan ook alleen werkzaam zijn in een gezin. De begeleiding is doelgericht en kan thuis of op school plaatsvinden.

Gezinsbegeleiding

In de eerste bezoeken praten we over de dingen waar jullie tegenaan lopen. Na een aantal weken stellen we gezamenlijk een plan op met haalbare doelen. Er zal in de loop van de begeleiding aan deze doelen worden gewerkt. De begeleiding kan op verschillende manieren vorm gegeven worden.

Aan de hand van de praktische situaties, bijvoorbeeld samen een spel doen, samen boodschappen halen en mee eten. Door deze situaties te bespreken krijgen jullie meer inzicht in het gedrag van je kind of kinderen. Praktijk Forza vindt het belangrijk om de sterke kanten van het gezin te benadrukken.