Forza betekent kracht. Wij geloven in kracht door samen.

Missie

Onze missie is om gezinnen een fijn en rustig leven te laten leiden.

Visie

Praktijk Forza wil ècht iets betekenen voor gezinnen. Niet omdat we weten wat goed is maar door samen te kijken naar de opvoeding van kinderen. Praktijk Forza vindt het belangrijk om zich laagdrempelig op te stellen, goed te luisteren en transparant te zijn. We richten ons in de begeleiding op de kracht van het kind en ouders.

Om de kwaliteit van onze begeleiding te waarborgen zijn wij aangesloten bij:

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Jeugdprofessionals die met kinderen werken zijn verplicht zich te registreren. SKJ registreert alleen professionals die voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid.

BPSW is de landelijke Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Zij verenigen maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogisch werkers.