Privacy

Voor een goede begeleiding is het nodig om enkele persoonsgegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan staat in het privacyreglement van Praktijk Forza.

Klachtenregeling Praktijk Forza

Onze behandelaars en begeleiders proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Ben je toch niet tevreden en heb je een klacht, bespreek dan de klacht eerst met de desbetreffende begeleider. Probeer samen een oplossing te vinden. Als dat niet lukt of als de klacht te ernstig is, ga dan in gesprek met Louise Nijhof de leidinggevende/klachtenfunctionaris van Praktijk Forza.
Praktijk Forza wil graag dat alle betrokkenen er samen uit komen, zodat de begeleiding door kan gaan. Kom je er samen niet uit dan kun je een klacht indienen.

Onafhankelijke klachtencommissie
Praktijk Forza beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie (Klachtenportaal Zorg). Als je van mening bent dat er geen passende oplossing is geboden of wanneer je niet in gesprek wenst te gaan met iemand van onze praktijk, kun je je wenden tot Klachtenportaal Zorg.

www.klachtenportaalzorg.nl

Telefoon: 0228-322205